HLB International

HLB International

HLB International

A world-wide network of independent accounting firms and business advisers

HLB dünya çapında profesyonel muhasebe ve denetim firmalarını tek bir çatı altında organize eden bir örgüttür. Her müşterisine denetim (auditing), vergilendirme, muhasebe ile genel ve mali danışmanlık konularında geniş bir hizmet yelpazesi sunar.

Kuruluş yılı olan 1969’dan beri HLB dünya çapında 140’ın üstünde ülkeye yayılmıştır. Bu şirketlerin yıllık cirosu 2 milyar doları aşmaktadır ve 2.210 ortak, 20.110 uzman personel ve 660’In üzerinde ofise sahiptirler.

HLB International’in merkezi Londra olup, aynı zaman da 2008 yılından bu yana da uluslararası denetim ve muhasebe network’ü olan Forum of Firms bir üyesidir.

forum of firms

Ayrıntılı bilgiyi hlbi.com‘dan alabilirsiniz