İnsan Kaynakları Politikası

TRC GRUBU’nun kaliteli hizmet hedeflerini gerçekleştirmesine, kurumsal gelişiminin sağlanmasına ve katma değer yaratmasına katkı sağlayacak en önemli gücü olan personelinin devamlı gelişiminin desteklenmesi, insan kaynakları politikamızın hedefidir.

TRC GRUBU’nun ilkelerine sahip, Grubumuzu geleceğe taşıyacak, nitelikli insan kaynağını TRC GRUBU'na katılımını sağlamak öncelikli hedeftir. Personelimizin sürekli gelişim ve değişimini sağlamak ve performanslarını üst seviyelere çıkaracakları olanakları yaratmak, TRC GRUBU’na kazandırdıkları artı değer ve başarıları ödüllendirmek İnsan Kaynakları politikasının temelidir.

İşe Alma TRC GRUP öncelikli hedefi olan sürekli ve kaliteli hizmetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak yeterliliklere, gelişim fikrine sahip ve ilkelerimizi benimseyebilecek personelin kadromuza katılımını sağlamak hedefimizdir.

Kariyer Planlama Personelin işe başladığı andan itibaren hedefleri belirlenmiştir. Ancak, personelin hedeflere belirlenen sürelerde ulaşıp ulaşmayacağının tespiti amacıyla yıl ortasında ön değerlendirmeler yapılır ve yılsonunda genel değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmeler personel ile paylaşılır ve planlanan kariyerine ulaşılabilmesi için eğitim danışmanlarınca gelişim ve eğitim programı gözden geçirilerek yönlendirilir.

Açık Performans Değerlendirmesi Açık performans değerlendirmesi, personelin birlikte çalıştığı üstlerince yüz yüze görüşme ile yapılır. Personelin yapılan bu değerlendirme sonucunda hazırlanan performans değerlendirme formlarında değerlendirmeyi kabul veya çekincelerini ifade ederek reddedebilir.

Ücret Politikası Çalışanların şirkete sağladıkları artı değer ve sorumlulukları dikkate alınarak belirlenir. Personelin yüksek performansını teşvik etmek hedeflenir.

Hizmet İçi Eğitimler Hizmetimizde esas olan personelin kendi kendine eğitim ve gelişimini sağlamak için yoğun ve sürekli çalışmalarıda bulunmasıdır. Bununla birlikte iş başı eğitimlerinde ise çalıştıkları üstlerinin astlarının gelişim ve eğitiminden sorumlulukları bulunmaktadır. Bu husus aynı zamanda üstelerin performans değerlendirmesinde en önemli kriterlerden birisini oluşturmaktadır. Ayrıca, kişisel ve mesleki yeterliliklerin en üst seviyelere ulaştırmak için hizmet içi eğitimler düzenlenir.